14.2. Večer ljubavne pjesme – glazba, poezija i druženje, Rijeka

Patoralni centar “RIječ i život”
Primorska 2,Rijeka

14.2.2016. 18:00 h
Večer ljubavne pjesme – Glazba, poezija i druženje

Sandra Bićanić, 091 677 3774
sandrabicanic2@gmail.com